• Aktualność Zapowiedzi
  •  
  •  

"Wolność - kocham i rozumiem"

projekt "Na 100 Niepodległa"

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach i Laboratorium Aktywności Społecznej z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości w dniach od 8 września do 14 grudnia 2018 r. będą realizowały projekt "Wolność - kocham i rozumiem". Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa". 

Będzie to cykl sześciu warsztatów, skierowanych do dzieci i młodzieży z miasta i gminy Niepołomice. Celem projektu jest poznanie przez uczestników historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Polski.

8.09.2018
„Archeologiczne ślady przeszłości" - Zajęcia dla dzieci przeprowadzi Pani Ewa Włodarczak z wykształcenia archeolog - pedagog. Na spotkaniu dzieci wcielą się w rolę archeologa. W przygotowanym podłożu umieszczone zostaną "kapsuły" zawierające informacje o istotnym odkryciu archeologicznym. Każde znalezisko zostanie szczegółowo omówione przez prowadzącą. Dzieci za pomocą profesjonalnego sprzętu mierniczego poznają praktyczną stronę pracy naukowca. Efektem tego spotkania będzie zdobycie wiedzy o prehistorii ziem polskich i praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem używanym podczas wykopalisk.

26.09.2018
„Piękna litera myśli służy” - warsztaty kaligrafii. Pracownik Fundacji Kaligrafii przeprowadzi dwugodzinne zajęcia, na których przedstawi krótki pokaz iluminacji ze starych manuskryptów. Następnie w praktycznej części spotkania młodzież ( od 12 do 13 lat) używając średniowiecznej techniki iluminacji utworzy inicjał litery „ P” jak Polska. Napisze również sentencję używając kroju pisma uncjała przy pomocy stalówki ściętej. 

9.10.2018
„Niepołomice legendami opisane" - Pracownik biblioteki, Barbara Wyczesany zaprezentuje trzy legendy niepołomickie ("Kazimierzowski Trzos", "Leśniczanka Justyna, "Dlaczego Kazimierz Wielki ufundował kościół w Niepołomicach") dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. W drugiej części warsztatów dzieci będą wykonywać różnymi technikami tematyczne prace plastyczne. Celem spotkania jest wskazanie interesujących i ważnych miejsc w swojej miejscowości, pogłębienie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania oraz osiągnięciami przodków.

24.10.2018
„Sakiewki i kaletki" - czyli średniowieczne rękodzieło. Pod okiem Martyny Porąbki – członkini Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego dzieci w wieku od 10 - 13 lat wspólnie z seniorami wykonają odpowiedniki dzisiejszych portfeli. Przedmioty te będą wykonane z tradycyjnych produktów i przy pomocy ówczesnej techniki. Podczas warsztatów przedstawione zostaną średniowieczne stroje oraz ich znaczenie kolorystyczne, zróżnicowanie ze względu na zamożność właściciela oraz klasę społeczną. 

14.11.2018
„Taniec historyczny". Jednym z przejawów tradycji i kultury narodu polskiego jest taniec historyczny. Zajęcia będą się składały z trzech części i potrwają cztery godziny. Będą skierowane do dzieci w wieku od 8 do 10 lat. Na początku odbędzie się wykład o historii tańców dworskich. Następnie para tancerzy ze Szkoły Baletu Cracovia Danza w strojach z epoki zaprezentuje taniec . Najważniejszym elementem zajęć będą warsztaty, w trakcie których uczestnicy nauczą się kroków i figur, poznają ówczesne obyczaje i dworską etykietę. 

14.12.2018
"Planszówkowy PRL". Warsztaty skierowane są do całych rodzin: dzieci, rodziców oraz dziadków. Prowadzącym będzie organizator „Wieczorów z planszówkami” w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach – Waldemar Stelmach. Przy pomocy gier planszowych, których głównym tematem są czasy PRL-u, młodzi uczestnicy będą mogli poznać historię i codzienne życie w tym okresie. Gry mają za zadanie stymulowanie wspomnień osób żyjących w latach komunizmu, a osobom młodym przybliżenie specyfiki tamtych czasów. Specjalnie dobrane gry planszówkowe pokazują z jakimi problemami borykało się ówczesne społeczeństwo oraz jak absurdalne – z punktu widzenia współczesnego człowieka – były prozaiczne sytuacje, takie jak chociażby zakupy.