• Aktualność Zapowiedzi
  •  
  •  

Zapraszamy na prelekcję dr Katarzyny Slany

Nowy Projekt Czytelniczy Biblioteki Publicznej w Niepołomicach -

Cykliczne spotkania wokół współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej

Zapaszamy
22 listopada o godzinie 18.00

do Laboratorium Aktywności Społecznej 

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie tematom wojennym we współczesnej literaturze dziecięcej.

Zapraszamy bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, rodziców, dziadków, pradziadków oraz wszystkich dorosłych miłośników najpiękniejszej z literatur, czyli dziecięcej!

Podczas 120-minutowej prelekcji omówione zostaną książki przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym (od lat 9 do 14). Są to jednak ogólnie nakreślone ramy wiekowe, gdyż książki te znajdują sympatyków w każdym wieku. Dorosły powinien sięgać po nie, gdyż mogą posłużyć jako pretekst do rozmowy z dzieckiem na tematy newralgiczne, trudne czy łamiące tabu. Są to też utwory familijne, które pogłębiają wiedzę historyczną oraz umacniają więzi rodzinne podczas wspólnej lektury.

Biblioteka zaprasza na prelekcję dr Katarzyny Slany

"Wojenne tematy we współczesnej literaturze dziecięcej:
Zagłada, Powstanie Warszawskie, Wojny, Migracje, Uchodźctwo.
Analiza literaturoznawcza".