• Aktualność
 •  
 •  

Biblioteka dla Ukrainy

Wojna w Ukrainie zmieniła życie milionów mieszkańców Ukrainy. Zmieniła również życie wielu Polaków, którzy od samego początku angażują się w bezinteresowną pomoc. Każdy daje od siebie tyle, ile jest w stanie, a może i więcej. W Ukrainie trwa walka o wolność, a w Polsce walka o zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych tym, którzy uciekli przed wojną.

Jednak, kiedy już zapewnimy to, co potrzebne by przetrwać, trzeba zastanowić się nad tym jak dalej pomóc obywatelom Ukrainy w życiu i funkcjonowaniu w Polsce.

Biblioteki są doskonałym miejscem, w którym wielu przyjezdnych znajdzie w tym trudnym czasie spokojne miejsce dla siebie i swoich dzieci.

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach również włączyła się w pomoc dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. W miarę możliwości staramy się ułatwić im funkcjonowanie w trudnej i obcej dla nich rzeczywistości.

W czwartek, 10 marca w Laboratorium Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć przygotowanych przez nas, dla osób przybyłych z Ukrainy, na które przyszło 50 osób. Wszyscy byli zainteresowani nauką języka polskiego, dlatego na tym skupiliśmy się teraz najbardziej.

Powstało 10 grup językowych  - 8 grup dla dorosłych i 2 dla dzieci, a zajęcia z nauki języka polskiego będą odbywały się od poniedziałku do piątku. Grupy są bardzo liczne (zapisało się już ok. 100 osób), dlatego ich podział może jeszcze się zmienić.

W czasie zajęć z dorosłymi, dla dzieci będą przygotowane stoliki z kredkami, blokami, plasteliną, kolorowankami i innymi materiałami plastycznymi. Będą także gry planszowe i puzzle. Zajmiemy się dziećmi w czasie, kiedy ich mamy będą uczestniczyć w lekcji języka polskiego.

PONADTO OFERUJEMY:

 • Dostęp do bezpłatnego Internetu oraz możliwość drukowania dokumentów związanych z szukaniem pracy.
 • Literaturę w języku ukraińskim
 • W Bibliotece, m.in. dzięki pomocy mieszkańców Niepołomic jest już dostępna literatura dla dzieci w języku ukraińskim (100 książek). Część z tych pozycji już została wypożyczona.
 • Chcielibyśmy również zgromadzić książki w języku ukraińskim dla osób dorosłych dlatego PROSIMY O POMOC W ICH POZYSKANIU. 
 • Biblioteka i Laboratorium Aktywności Społecznej to miejsce, w którym osoby z Ukrainy, mieszkające w Niepołomicach, mogą się spotkać w swoim gronie, porozmawiać o problemach i wymienić się doświadczeniami.

Serdecznie zapraszamy w godzinach pracy naszych placówek. 
 

Війна в Україні змінила життя мільйонів українців. Це також змінило життя багатьох поляків, які з самого початку були залучені до самовідданої допомоги. Кожен дає стільки, скільки може, а може й більше. В Україні йде боротьба за свободу, а в Польщі йде боротьба за забезпечення елементарних життєвих потреб тих, хто врятувався від війни.

Але коли ми забезпечили те, що потрібно для виживання, нам потрібно подумати, як і надалі допомагати українським громадянам жити і функціонувати в Польщі.

Бібліотеки – це чудове місце, де багато відвідувачів знайдуть спокій для себе та своїх дітей у цей непростий час.

Публічна бібліотека в Неполоміце також долучилася до допомоги людям, які приїжджають з України. Наскільки це можливо, ми намагаємося полегшити їм функціонувати у складній і чужій для них реальності.

У четвер, 10 березня, в Лабораторії соціальної діяльності відбулася організаційна зустріч про підготовлені нами заняття для приїжджих з України, на яку прийшли 50 осіб. Усім було цікаво вивчати польську мову, тому ми зосередилися на ній найбільше.

Є 10 мовних груп – 8 групи для дорослих і 2 для дітей.  Заняття польською мовою проводитимуться з понеділка по п’ятницю.
Групи дуже численні (вже зареєструвалося близько 100 осіб), тому їх поділ ще може змінитися.

Під час занять з дорослими для дітей будуть підготовлені столи з олівцями, кубиками, пластиліном, розмальовками та іншими художніми матеріалами. Також будуть настільні ігри та головоломки. Ми будемо піклуватися про дітей, поки їхні матері будуть відвідувати уроки польської мови.

НА ЩОДЕНЬ МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Доступ до безкоштовного Інтернету та можливість друкувати документи, пов'язані з пошуком роботи.
 • Література українською мовою.
  • У бібліотеці, в т.ч. завдяки допомозі жителів Нєполоміц дитяча література тепер доступна українською (100 книг). Багато книг уже позичені.
  • Ми також хотіли б збирати книжки українською мовою для дорослих, тому ПРОСИМО ДОПОМОГИ З ЇХ ОТРИМАННЯ.
 • Бібліотека та лабораторія соціальної діяльності – це місце, де люди з України, які живуть у Неполоміце, можуть зустрітися у своїй групі, поговорити про проблеми та обмінятися досвідом.

Щиро запрошуємо Вас у робочий час наших відділень.