• Aktualność Zapowiedzi
 •  
 •  

Zapraszamy na wykład prof. Zdzisława Pietrzyka

Dzieje autografu "De revolutionibus Mikołaja Kopernika"

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

zaprasza 21 listopada o godz. 18:00

na wykład prof. Zdzisława Pietrzyka,
 emerytowanego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej - 

"A jednak przetrwał... Dzieje autografu "De revolutionibus Mikołaja Kopernika". 

Wykład będzie połączony z prezentacją faksymile rękopisu.

Nasz gość, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk jest profesorem w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1979 r. pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej. W latach 1981-1999 pracował w Oddziale Rękopisów, w 1999 r. został wicedyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów specjalnych. W latach 2003-2021 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. 

Profesor Pietrzyk jest autorem prac m.in. z zakresu: historii Kościoła katolickiego, reformacji, dziejów polskich wędrówek naukowych w XVI – XVII wieku za granicę, dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, edytorstwa oraz bibliotekoznawstwa.

Do głównych prac należą: 

 • Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, Kraków 1991.
 • Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w epoce późnego Odrodzenia, Kraków 1993.
 • W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621, Kraków 1997.
 • Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, Kraków 2000.
 • Z Piaseczna w świat. Diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651, wstęp i oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 2001.
 • Źródła do dziejów parlamentaryzmu polskiego XVI-XVIII w. w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków 2004 – wspólnie z Z. Kozińskim
 • Peregrynacja Jana Heidensteina przez Belgię, Francję i Włochy w roku 1631 zaczęta a w roku 1634 zakończona, wstęp i opracowanie Z. Pietrzyk, tłumaczenie A. Golik-Prus, Kraków 2005.
 • Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603, Kraków 2009.
 • Mikołaj Kopernik. Album wydany w 540. Rocznicę urodzin i 470. Rocznicę jego śmierci, Proszówki 2013.
 • Służąc Bogu, służyli Polsce, pod red. I. Pulnar-Ferdjani i Z. Pietrzyka, t. I-III, Sandomierz 2016 -2018 (redakcja i współautorstwo).
 • „Pracujemy dla Polski”. Listy Władysława Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863-1887, oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 2022.

Spotkanie odbędzie się w Laboratorium Aktywności Społecznej, ul. Bocheńska 26, Niepołomice.

Wstęp Wolny