• Aktualność Budżet Obywatelski
  •  
  •  

Zakupy z Budżetu Obywatelskiego

II edycja

Biblioteka dla Niepołomiczan to bardzo ważna i potrzebna instytucja kultury w naszym mieście. Wielu mieszkańców, czytelników wzięło udział w głosowaniu o przydzielenie środków z Budżetu Obywatelskiego na projekt dotyczący zakupu nowości wydawniczych do niepołomickiej biblioteki. Wszyscy zainteresowani zakupem nowych książek  mieli możliwość składania swoich propozycji drogą mailową lub bezpośrednio w naszej bibliotece za pomocą indywidualnych dezyderatów. W ten sposób mogliśmy przy dokonywaniu zakupu książek uwzględnić wszelkie sugestie, życzenia i preferencje  naszych czytelników. Po konsultacjach z naszymi Czytelnikami wspólnie stworzyliśmy obszerną  listę książek proponowanych do zakupu, które mają wzbogacić i uatrakcyjnić nasz księgozbiór.

 W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego nasza Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 2000,00 zł. , za którą zakupiliśmy aż 79  pozycji książkowych.Książki te opatrzone  specjalną  pieczątką  „Budżet Obywatelski -Niepołomice”  już zostały udostępnione czytelnikom! Informujemy jednocześnie, że pozostałe propozycje zakupów wydawniczych, które nie mogły być zrealizowane z dotacji Budżetu Obywatelskiego, zostały zakupione z innych środków finansowych, jakimi dysponuje Biblioteka.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasz projekt.