• Literatura popularnonaukowa
  •  
  •  

Nowości wydawnicze

Książka dostępna w naszej bibliotece

Tytuł: Handel zagraniczny - organizacja i technika

Autor: Jan Rymarczyk


Kategorie: Literatura popularnonaukowa

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego. Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede wszystkim zjawiskami związanymi z globalizacją i regionalizacją (m.in. zostały przedstawione nowa wersja międzynarodowych formuł handlowych oraz zmiany w praktyce polskiego handlu zagranicznego związane z członkowstwem w Unii Europejskiej).

Najważniejsze problemy omówione w niniejszej książce to:

formy handlu zagranicznego,

rodzaje pośredników w handlu zagranicznym,

narzędzia regulacji i organizacji handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie,

rozliczenia transakcji i sposoby ich finansowania,

cła i procedury celne,

transport i spedycja oraz ubezpieczenia w obrocie gospodarczym z zagranicą,

ryzyko i sposoby jego ograniczania,

zagadnienia arbitrażu międzynarodowego,

teorie wymiany międzynarodowej oraz korzyści z niej wynikające.

Większość autorów podręcznika to pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadający również doświadczenie w praktycznej realizacji transakcji handlowych.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnego typu oraz pracowników przedsiębiorstw i instytucji związanych z handlem międzynarodowym.