•  
 •  

Obowiązek Informacyjny

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W  związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zgodnie z „Obowiązkiem informacyjnym” poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z siedzibą w: ul. Bocheńska 26,
  32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Niepołomice nr 1/3/2002, NIP 683-18-65-935, REGON 356522493.
   
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z która można skontaktować się poprzez e-mail: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.
   
 4. Państwa dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania Państwu informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.3.
   
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
   
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach i Filiach bibliotecznych w: Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim.
   
 7. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
   
 8. Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 9. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
   
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
   
 11. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprezy.