• Aktualność Relacje
  •  
  •  

Dzieje Samorządu Niepołomickiego

spotkanie Klubu poszukiwaczy historii Niepołomic

Nietypowo bo w salach Muzeum Niepołomickiego w Zamku Królewskim odbyło się spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic. Gościliśmy tam na zaproszenie pani dyrektor Muzeum Marii Jaglarz jako, że temat spotkania dotyczył Samorządu lokalnego  -  powstania, historii, działalności, a właśnie o tym traktuje wystawa zorganizowana przez muzeum, która nosi tytuł ; „ Projekt Tożsamość  Gminy. 150 lat istnienia samorządu w Niepołomicach”. Podobną wystawę można było obejrzeć 2 lata temu w naszej bibliotece z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego. 

Licznie przybyłych uczestników serdecznie przywitała pani dyrektor i krótko wprowadziła w tematykę spotkania. Następnie prezentacja pani Marzeny Wilczyńskiej pozwoliła nam prześledzić aspekt historyczny począwszy od rozbiorów. Przypomniano ustawę z 5 marca 1862 roku. 

Samorząd 1867-2017 - prezentacja

Pierwsza Rada w Niepołomicach składała się z 24 członków, a spośród radnych wybrano pierwszego Naczelnika Gminy – Jakuba  Bystrowskiego. Naczelnik składał przysięgę cesarzowi na wierność i posłuszeństwo, realizował podjęte uchwały i zarządzał. Kadencja Samorządu trwała 3 lata z możliwością ponownego wyboru. Radnymi mogli zostać mężczyźni, którzy ukończyli 24 rok życia.  Zobaczyliśmy też zeskanowany fragment z oryginalnej „Księgi Uchwał 1867 – 1892”, t.1 z pierwszą podjętą w Niepołomicach uchwałą, która dotyczyła wypasu bydła na pastwiskach.Samorząd to nie tylko była Rada Miejska  i Zwierzchność Gminna, ale też współdziałające z nimi struktury jak np. Rada Szkolna, Harcerze, Stowarzyszenie młodzieży Katolickiej. W czasie dyskusji, która wywiązała się po prezentacji i po zwiedzaniu wystawy, uczestnicy  mogli się dowiedzieć  między innymi o tym, że pierwsza kobieta wybrana została do Samorządu w 1921 r. Była nią kierowniczka Szkoły Antonina Wiśnicka. Niewątpliwą ciekawostką był „Przegląd Samorządowy. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom administracyjnym, gospodarczym i społecznym” oryginalna gazetka  z 1 czerwca 1939 r., w którym na stronie 11 znajdują się informacje dotyczące Niepołomic.

 O Niepołomicach był również film z archiwum Kroniki Krakowskiej pokazujący nasze miasteczko  w latach 70 – tych,  rynek z budynkami i sklepami, które odeszły w niepamięć, zakłady, które wówczas istniały, a których próżno już szukać współcześnie, ale również te, które przetrwały do dziś i nawet nieźle prosperują.  Zarówno wystawa, jak i prezentacje oraz film, nastroiły nostalgicznie i skłoniły do wspomnień. Oczywiście rozmowy dotyczyły głównie Samorządu Miejskiego jego osiągnięć „Wczoraj i dziś”. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali specjalne „ Karty do głosowania” i mogli zagłosować na największe według głosującego osiągnięcie na przestrzeni lat 1867 – 2017.

W Muzeum Niepołomickim, na wystawie "Niepołomice. Miasto, Czas i Ludzie" można zobaczyć i posłuchać wspomnień Pana Michała Pilcha o Burmistrzu Niepołomic w latach 1934 - 1945 Władysławie Pikulskim. Film ten, dzięki uprzejmości Muzeum Niepołomickiego prezentujemy również TUTAJ

Na następne spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic zapraszamy 24 stycznia 2018 roku do Biblioteki na spotkanie z Gerardem Makoszem.