•  
 •  

Jak się zapisać do biblioteki?

Jeśli chcesz zostać czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Niepołomicach zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki.

 • W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach można zapisać się w dowolnym dziale, z którego chcemy korzystać, jednocześnie upoważni to Czytelnika do korzystania z całego księgozbioru biblioteki głównej i filii.
 • Można także zapisać się w każdej z czterech filii bibliotecznych. W tym celu zapraszamy do konkretnej placówki. 
 • Przy zapisie każdy Czytelnik otrzymuje Kartę biblioteczną, którą należy okazać przy wypożyczaniu zbiorów bibliotecznych. Karta jest ważna do 31 grudnia danego roku i po tym terminie należy ją aktywować - osobiście lub telefonicznie.
   
 • Przy dokonywaniu zapisu czytelnik ma obowiązek:
 1. okazania aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 2. zapoznania się z Regulaminem Biblioteki,
 3. oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania. Dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniu zbierane są zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.1997 nr 85, poz. 539) i będą wykorzystane wyłącznie do zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych,
 • Dzieci do 16 roku życia zapisywane są tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości i respektowaniem regulaminu.
 • Prolongaty (przedłużenia terminu) wypożyczeń Czytelnik może dokonywać logując się do katalogu elektronicznego, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub kanałów społecznościowych.