•  
  •  

Polityka prywatności – Facebook

Polityka prywatności – facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/

Data aktualizacji: 25.02.2022 r.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana poprzez fanpage facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/ przez Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice (zwany dalej Biblioteka), która jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Bibliotekę zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO.

1.3. Biblioteka z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz profil swojej działalności zwraca szczególną uwagę na legalne i bezpieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, kierując się przede wszystkim zasadami określonymi w art. 5 RODO:
– zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;
– zasadą ograniczenia celu;
– zasadą minimalizacji danych;
– zasadą prawidłowości;
– zasadą ograniczenia przechowywania;
– zasadą integralności i poufności.

1.4. Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Informacje dotyczące przetwarzania tych danych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation

1.5. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/

1.6. Informacje dotyczące zgodności z RODO przetwarzania danych osobowych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/business/gdpr

2. Przetwarzanie danych osobowych.

2.1. Korzystanie z fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/ polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu z funkcjonalności „Lubię to” i innych)

2.2. W związku z korzystaniem z fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/ przetwarzane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko użytkownika;
– zdjęcie profilowe;
– inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu:
– promocji Biblioteki, tj. w celach marketingowych;
– odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com;
– komunikacji z potencjalnymi klientami oraz osobami zainteresowanymi tematyką fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/;
– realizacji funkcjonalności strony Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów;

2.4. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/, czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika do fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na fanpage’u facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/  poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.

2.5. W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym Biblioteka zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/ w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.

3. Linki do innych stron internetowych.

3.1. W postach zamieszczonych na fanpage’u facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/ mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

3.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/ i Biblioteki. Biblioteka nie ma instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron.

3.3. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.

3.4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

4. Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych.

4.1. Biblioteka dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych osobowych w Bibliotece, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

4.2. Zarówno fanpage facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/, jak również strona biblioteka-niepolomice.pl obsługuje bezpieczny protokół https.

5. Postanowienia końcowe.

5.1. Informacje dotyczące polityki plików cookies jaką stosuje Biblioteka są dostępne na stronie https://biblioteka-niepolomice.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci-i-cookies/ i odnoszą się także do fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/

5.2. Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności fanpage’a facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Niepołomicach-im-Tadeusza-Biernata/ każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.

5.3. Priorytetem Biblioteki jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu z podmiotami i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności.

5.4. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa. 

5.5. We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.

5.6. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.