•  
  •  

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Iм'я: Публічна бібліотека в Неполоміце Тадеуш Бернат
Aдреса: вул. Боченська 26,
32-005 Неполоміце
Контактні дані: електронна пошта: [email protected]

2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
Ім'я та прізвище: Agnieszka Grab
Контактні дані: електронна пошта: [email protected]

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання бібліотечних матеріалів, а також їх відновлення або відновлення їх еквіваленту відповідно до положень Закону про бібліотеки (стаття 6 (1) (c) GDPR). Для статистичних цілей на підставі Закону про державну статистику РФ 29 червня 1995 р. (Вісник законів від 2019 р., ст. 649 із змінами). На підставі вашої згоди можуть також оброблятися додаткові дані для швидшого контакту (стаття 6 (1) (a) GDPR).

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)
Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)
Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що 
є основою для їх обробки.

7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ
•    доступ до даних та отримання копії даних
•    вимагати виправлення даних
•    вимагати обмеження обробки
•    не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
•    подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ
Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ
Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.