•  
 •  

Pomoc (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania

Jak się zapisać do biblioteki?

Aby zostać czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Niepołomicach zapraszamy do naszej biblioteki z:

 • dorośli, aktualnym dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy),
 • młodzież, legitymacją szkolną/studencką,
 • w przypadku dzieci z dowodem tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna.

W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach można zapisać się w dowolnym dziale biblioteki, z którego chcemy korzystać, co upoważni Czytelnika do korzystania z całego księgozbioru biblioteki. Tych, którzy chcą zostać czytelnikami którejś z naszych filii zapraszamy do konkretnej placówki z aktualnym dokumentem tożsamości. Każda filia prowadzi odrębną kartotekę.

Przy dokonywaniu zapisu czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biblioteki, oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania (dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883) będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych), za niepełnoletniego czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości i respektowaniem regulaminu.

Jeżeli Czytelnik chce skorzystać z komputerów zobowiązany jest przyjść z dowodem tożsamości lub legitymacją.

Korzystając z księgozbioru podręcznego w czytelni, czytając gazety i czasopisma, jak również korzystając z komputerów każdorazowo dokonuje wpisu do zeszytu czytelni. 

Prolongaty (przedłużenia terminu) wypożyczeń Czytelnik może dokonywać osobiście, telefonicznie w wybranym dziale/filii.

Jak korzystać z katalogu online?

Katalog komputerowy to katalog zbiorów trzech Oddziałów Biblioteki Publicznej w Niepołomicach: dla Dorosłych, dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni Naukowej oraz Filii bibliotecznych w Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim. Katalog jest systematycznie uzupełniany o nowości.

Katalog komputerowy SOWA przeszukiwać można jako:

 • osoba anonimowa - opcja ta umożliwia jedynie przeglądanie zawartości katalogu bez możliwości zamawiania. W górnym menu należy wybrać zakładkę Wyszukaj oraz zaznaczyć w której placówce system będzie szukał (można zaznaczyć wszystkie)
 • czytelnik Biblioteki Publicznej w Niepołomicach – opcja loguj znajduje się w zakładce Konto. Umożliwia przeglądanie stanu konta, zamawianie i rezerwowanie książek.

 

W celu zalogowania należy wpisać nazwisko i imię oraz hasło. Hasło pierwszego logowania można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza. CZYTELNIKU pamiętaj o zmianie hasła po pierwszym logowaniu.

W związku ze zmianą systemu bibliotecznego wcześniej ustawione HASŁA są nieważne. Prosimy zgłosić się do Biblioteki po nowe HASŁO do konta.

W celu zalogowania należy wpisać NAZWISKO I IMIĘ. Jeżeli w bazie danych zarejestrowanych czytelników występuje więcej niż jedna osoba o tym samym nazwisku i imieniu, system wyświetla komunikat: Logowanie nie powiodło się.

Należy wtedy skontaktować się z Biblioteką w celu uzyskania pomocy.

Po zalogowaniu się na konto Czytelnik może otworzyć zakładkę:

 • informacje (uaktualnić swój nr telefonu i adres e-mail)
 • wypożyczenia ( sprawdzić stan swojego konta: wykaz aktualnie wypożyczonych książek z określeniem terminu ich zwrotu)
 • zmiana hasła (dokonać zmiany hasła)
 • historia (przejrzeć wykaz wypożyczonych wcześniej książek)
 • zamówienia (może sprawdzić, jakie książki ma zamówione i  który jest w kolejce oczekujących; zrezygnować ze złożonego zamówienia)
 • rezerwacje (może sprawdzić, jakie książki czekają do odbioru).

Wyszukiwanie w katalogu on-line

Przeglądanie zawartości katalogów on-line nie wymaga logowania.

Logowanie jest niezbędne do korzystania z opisanych niżej usług.
 
Dostęp autoryzowany otwiera się po kliknięciu na tekście odsyłacza Zaloguj na stronie głównej katalogów lub na tekście Zamawiam wydanie lub Zarezerwuj egzemplarz w opisie książki w formacie: dostępność egzemplarzy.

Katalog on-line umożliwia wyszukiwanie książek poprzez wybranie opcji: tytuł, autor, hasło przedmiotowe i inne.

Nazwisko i imię autorów należy wpisywać w formie: nazwisko/przecinek/spacja/imię (np. Mickiewicz, Adam)

Aby wpisać poprawnie hasło przedmiotowe należy sformułować główny temat, np. Geologia dynamiczna

Wybranie przycisku Szukaj rozpoczyna proces wyszukiwania. Rezultat prezentowany jest w postaci wykazu zawierającego opisy bibliograficzne wraz z informacją o dostępności pozycji w poszczególnych placówkach.

Wielkość liter nie ma znaczenia.

Jeśli książka przeznaczona jest do wypożyczania lub do udostępniania na miejscu, uaktywnia się opcja Zarezerwuj egzemplarz. Po zarezerwowaniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Rezerewacje, tu tez można je usunąć.

 • Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych (Zarezerwuj egzemplarz) polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Rezerwowane książki należy odebrać w ciągu 3 dni, po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
 • W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

W przypadku, gdy dana publikacja jest wypożyczona w Statusie pojawia się opcja Zamawiam wydanie.

 • Po zamówieniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Zamówienia, tu tez można usunąć zamówienie.
 • Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących.
 • Przy zwrocie dowolnego egzemplarza tej pozycji jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
 • System wysyła powiadomienia emailem o zrealizowanym zamówieniu (usługa bezpłatna); dot. czytelników, którzy podali adres e-mail).
 • Zamówioną książkę (przechodzi w zakładkę rezerwacje) należy odebrać w ciągu 3 dni.
 • Realizacja zamówienia w dowolnej placówce automatycznie kasuje wszystkie zamówienia na te samą pozycje zgłoszone w innych placówkach.
 • Przy zamawianiu i rezerwowaniu książek należy zwrócić uwagę na lokalizację danego księgozbioru (Biblioteka Główna i Filie)

Po zakończeniu pracy z katalogiem należy się wylogować

Z katalogu internetowego biblioteki może korzystać każdy.

Jak korzystać z konta?

W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach oraz Filiach w Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim każdy Czytelnik może zalogować się na swoje konto i sprawdzić stan swoich wypożyczeń, zamówień oraz rezerwacji. 

1. Logowanie

Proszę w STREFIE CZYTELNIKA otworzyć zakladkę Katalog online
Następnie proszę otworzyć KONTO, gdzie w celu zalogowania należy wpisać nazwisko i imię oraz hasło. Hasło pierwszego logowania można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza.

W celu zalogowania należy wpisać NAZWISKO I IMIĘ. Jeżeli w bazie danych zarejestrowanych czytelników występuje więcej niż jedna osoba o tym samym nazwisku i imieniu, system wyświetla komunikat: Logowanie nie powiodło się.

Należy wtedy skontaktować się z Biblioteką w celu uzyskania pomocy.

2. Po zalogowaniu Czytelnik może otworzyć zakładkę:

informacje (uaktualnić swój nr telefonu i adres e-mail)
wypożyczenia ( sprawdzić stan swojego konta: wykaz aktualnie wypożyczonych książek z określeniem terminu ich zwrotu)
zmiana hasła (dokonać zmiany hasła)
historia (przejrzeć wykaz wypożyczonych wcześniej książek)
zamówienia (może sprawdzić, jakie książki ma zamówione i który jest w kolejce oczekujących; zrezygnować ze złożonego zamówienia)
rezerwacje (może sprawdzić, jakie książki czekają do odbioru).

3. Rezerwacja i zamówienie pozycji książkowej jest możliwe zdalnie na stronie WWW biblioteki [katalog online].

Wszelkie pytania proszę kierować do poszczególnych działów.