•  
 •  

Pomoc (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania

Jak się zapisać do biblioteki?

Jeśli chcesz zostać czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Niepołomicach zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki.

 • W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach można zapisać się w dowolnym dziale, z którego chcemy korzystać, jednocześnie upoważni to Czytelnika do korzystania z całego księgozbioru biblioteki głównej i filii.
 • Można także zapisać się w każdej z czterech filii bibliotecznych. W tym celu zapraszamy do konkretnej placówki. 
 • Przy zapisie każdy Czytelnik otrzymuje Kartę biblioteczną, którą należy okazać przy wypożyczaniu zbiorów bibliotecznych. Karta jest ważna do 31 grudnia danego roku i po tym terminie należy ją aktywować - osobiście lub telefonicznie.
   
 • Przy dokonywaniu zapisu czytelnik ma obowiązek:
 1. okazania aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 2. zapoznania się z Regulaminem Biblioteki,
 3. oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania. Dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniu zbierane są zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.1997 nr 85, poz. 539) i będą wykorzystane wyłącznie do zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych,
 • Dzieci do 16 roku życia zapisywane są tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości i respektowaniem regulaminu.
 • Prolongaty (przedłużenia terminu) wypożyczeń Czytelnik może dokonywać logując się do katalogu elektronicznego, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub kanałów społecznościowych.

Jak korzystać z katalogu online?

Katalog komputerowy to katalog zbiorów czterech oddziałów Biblioteki Publicznej w Niepołomicach: Wypożyczalni dla Dorosłych, Galerii Książki dla Młodych, Czytelni, Mediateki oraz Filii bibliotecznych w: Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim. Katalog jest systematycznie uzupełniany o nowości.

Katalog komputerowy SOWA przeszukiwać można jako:

 • osoba anonimowa - opcja ta umożliwia jedynie przeglądanie zawartości katalogu bez możliwości zamawiania. W górnym menu należy wybrać zakładkę Wyszukaj oraz zaznaczyć w której placówce system będzie szukał (można zaznaczyć wszystkie)
 • czytelnik Biblioteki Publicznej w Niepołomicach – opcja loguj znajduje się w zakładce Konto. Umożliwia przeglądanie stanu konta, zamawianie, rezerwowanie i prolongowanie książek.

W celu zalogowania należy wpisać login oraz hasło. Login można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza. Hasło pierwszego logowania zostaje przeslane na podany adres e-mailowy.

CZYTELNIKU pamiętaj o zmianie hasła po pierwszym logowaniu.

Po zalogowaniu się na konto Czytelnik może otworzyć zakładkę:

 • informacje (uaktualnić swój nr telefonu i adres e-mail)
 • wypożyczenia (sprawdzić stan swojego konta: wykaz aktualnie wypożyczonych książek z określeniem terminu ich zwrotu)
 • zmiana hasła (dokonać zmiany hasła)
 • historia (przejrzeć wykaz wypożyczonych wcześniej książek)
 • zamówienia (może sprawdzić, jakie książki ma zamówione i  który jest w kolejce oczekujących; zrezygnować ze złożonego zamówienia)
 • rezerwacje (może sprawdzić, jakie książki czekają do odbioru lub skasować własną rezerwację).
 • prolonguj (może przedłużyć termin wypożyczonej pozycji przed upływem terminu zwrotu).
  WAŻNE - nie mozna samodzielnie prolongować:
 • książki już przetrzymanej
 • jeśli na egzemplarz jest kolejka (zamówienia w systemie) 
 • jeśli jest blokada konta czytelnika (np. nieważne konto) 
   

W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, prolongowania podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

Wyszukiwanie w katalogu on-line

Przeglądanie zawartości katalogów on-line nie wymaga logowania.

Logowanie jest niezbędne do korzystania z opisanych niżej usług.
 
Dostęp autoryzowany otwiera się po kliknięciu na tekście odsyłacza Zaloguj na stronie głównej katalogów lub na tekście Zamawiam wydanie lub Zarezerwuj egzemplarz w opisie książki w formacie: dostępność egzemplarzy.

Katalog on-line umożliwia wyszukiwanie książek poprzez wybranie opcji: tytuł, autor, hasło przedmiotowe i inne.

Nazwisko i imię autorów należy wpisywać w formie: nazwisko/przecinek/spacja/imię (np. Mickiewicz, Adam)

Aby wpisać poprawnie hasło przedmiotowe należy sformułować główny temat, np. Geologia dynamiczna

Wybranie przycisku Szukaj rozpoczyna proces wyszukiwania. Rezultat prezentowany jest w postaci wykazu zawierającego opisy bibliograficzne wraz z informacją o dostępności pozycji w poszczególnych placówkach.

Wielkość liter nie ma znaczenia.

Jeśli książka przeznaczona jest do wypożyczania lub do udostępniania na miejscu, uaktywnia się opcja Zarezerwuj egzemplarz. Po zarezerwowaniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Rezerewacje, tu tez można je usunąć.

 • Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych (Zarezerwuj egzemplarz) polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Rezerwowane książki należy odebrać w ciągu 7 dni, po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
 • W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, prolongowania podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

W przypadku, gdy dana publikacja jest wypożyczona w Statusie pojawia się opcja Zamawiam wydanie.

 • Po zamówieniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Zamówienia, tu tez można usunąć zamówienie.
 • Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących.
 • Przy zwrocie dowolnego egzemplarza tej pozycji jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
 • System wysyła powiadomienia emailem o zrealizowanym zamówieniu (usługa bezpłatna); dot. czytelników, którzy podali adres e-mail).
 • Zamówioną książkę (przechodzi w zakładkę rezerwacje) należy odebrać w ciągu 7 dni.
 • Realizacja zamówienia w dowolnej placówce automatycznie kasuje wszystkie zamówienia na te samą pozycje zgłoszone w innych placówkach.
 • Przy zamawianiu i rezerwowaniu książek należy zwrócić uwagę na lokalizację danego księgozbioru (Biblioteka Główna i Filie)

Po zakończeniu pracy z katalogiem należy się wylogować

Z katalogu internetowego biblioteki może korzystać każdy.

Jak korzystać z konta?

W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach oraz Filiach w Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim każdy Czytelnik może zalogować się na swoje konto i sprawdzić stan swoich wypożyczeń, zamówień oraz rezerwacji. 

1. Logowanie

Proszę w STREFIE CZYTELNIKA otworzyć zakladkę Katalog online
Następnie proszę otworzyć KONTO, gdzie w celu zalogowania należy wpisać login oraz hasło. Login można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza. Hasło pierwszego logowania zostaje przesłane na podany adres e-mailowy.

CZYTELNIKU pamiętaj o zmianie hasła po pierwszym logowaniu.

Konto jest aktywne do 31 grudnia danego roku i po tym terminie należy je aktywować - osobiście lub telefonicznie.

Po zalogowaniu się na konto Czytelnik może otworzyć zakładkę:

 • informacje (uaktualnić swój nr telefonu i adres e-mail)
 • wypożyczenia (sprawdzić stan swojego konta: wykaz aktualnie wypożyczonych książek z określeniem terminu ich zwrotu)
 • zmiana hasła (dokonać zmiany hasła)
 • historia (przejrzeć wykaz wypożyczonych wcześniej książek)
 • zamówienia (może sprawdzić, jakie książki ma zamówione i  który jest w kolejce oczekujących; zrezygnować ze złożonego zamówienia)
 • rezerwacje (może sprawdzić, jakie książki czekają do odbioru).
 • prolonguj (może przedłużyć termin wypożyczonej pozycji przed upływem terminu zwrotu).
  WAŻNE - nie mozna samodzielnie prolongować:
 • książki już przetrzymanej
 • jeśli na egzemplarz jest kolejka (zamówienia w systemie) 
 • jeśli jest blokada konta czytelnika (np. nieważne konto) 

W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, prolongowania podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

2. Rezerwacja, zamówienie i prolongata pozycji książkowej jest możliwe zdalnie na stronie WWW biblioteki [katalog online].

Wszelkie pytania proszę kierować do poszczególnych działów.