•  
 •  

Korzystanie z katalogu online

Katalog komputerowy to katalog zbiorów czterech oddziałów Biblioteki Publicznej w Niepołomicach: Wypożyczalni dla Dorosłych, Galerii Książki dla Młodych, Czytelni, Mediateki oraz Filii bibliotecznych w: Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim. Katalog jest systematycznie uzupełniany o nowości.

Katalog komputerowy SOWA przeszukiwać można jako:

 • osoba anonimowa - opcja ta umożliwia jedynie przeglądanie zawartości katalogu bez możliwości zamawiania. W górnym menu należy wybrać zakładkę Wyszukaj oraz zaznaczyć w której placówce system będzie szukał (można zaznaczyć wszystkie)
 • czytelnik Biblioteki Publicznej w Niepołomicach – opcja loguj znajduje się w zakładce Konto. Umożliwia przeglądanie stanu konta, zamawianie, rezerwowanie i prolongowanie książek.

W celu zalogowania należy wpisać login oraz hasło. Login można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza. Hasło pierwszego logowania zostaje przeslane na podany adres e-mailowy.

CZYTELNIKU pamiętaj o zmianie hasła po pierwszym logowaniu.

Po zalogowaniu się na konto Czytelnik może otworzyć zakładkę:

 • informacje (uaktualnić swój nr telefonu i adres e-mail)
 • wypożyczenia (sprawdzić stan swojego konta: wykaz aktualnie wypożyczonych książek z określeniem terminu ich zwrotu)
 • zmiana hasła (dokonać zmiany hasła)
 • historia (przejrzeć wykaz wypożyczonych wcześniej książek)
 • zamówienia (może sprawdzić, jakie książki ma zamówione i  który jest w kolejce oczekujących; zrezygnować ze złożonego zamówienia)
 • rezerwacje (może sprawdzić, jakie książki czekają do odbioru lub skasować własną rezerwację).
 • prolonguj (może przedłużyć termin wypożyczonej pozycji przed upływem terminu zwrotu).
  WAŻNE - nie mozna samodzielnie prolongować:
 • książki już przetrzymanej
 • jeśli na egzemplarz jest kolejka (zamówienia w systemie) 
 • jeśli jest blokada konta czytelnika (np. nieważne konto) 
   

W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, prolongowania podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

Wyszukiwanie w katalogu on-line

Przeglądanie zawartości katalogów on-line nie wymaga logowania.

Logowanie jest niezbędne do korzystania z opisanych niżej usług.
 
Dostęp autoryzowany otwiera się po kliknięciu na tekście odsyłacza Zaloguj na stronie głównej katalogów lub na tekście Zamawiam wydanie lub Zarezerwuj egzemplarz w opisie książki w formacie: dostępność egzemplarzy.

Katalog on-line umożliwia wyszukiwanie książek poprzez wybranie opcji: tytuł, autor, hasło przedmiotowe i inne.

Nazwisko i imię autorów należy wpisywać w formie: nazwisko/przecinek/spacja/imię (np. Mickiewicz, Adam)

Aby wpisać poprawnie hasło przedmiotowe należy sformułować główny temat, np. Geologia dynamiczna

Wybranie przycisku Szukaj rozpoczyna proces wyszukiwania. Rezultat prezentowany jest w postaci wykazu zawierającego opisy bibliograficzne wraz z informacją o dostępności pozycji w poszczególnych placówkach.

Wielkość liter nie ma znaczenia.

Jeśli książka przeznaczona jest do wypożyczania lub do udostępniania na miejscu, uaktywnia się opcja Zarezerwuj egzemplarz. Po zarezerwowaniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Rezerewacje, tu tez można je usunąć.

 • Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych (Zarezerwuj egzemplarz) polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Rezerwowane książki należy odebrać w ciągu 7 dni, po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
 • W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, prolongowania podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

W przypadku, gdy dana publikacja jest wypożyczona w Statusie pojawia się opcja Zamawiam wydanie.

 • Po zamówieniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Zamówienia, tu tez można usunąć zamówienie.
 • Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących.
 • Przy zwrocie dowolnego egzemplarza tej pozycji jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
 • System wysyła powiadomienia emailem o zrealizowanym zamówieniu (usługa bezpłatna); dot. czytelników, którzy podali adres e-mail).
 • Zamówioną książkę (przechodzi w zakładkę rezerwacje) należy odebrać w ciągu 7 dni.
 • Realizacja zamówienia w dowolnej placówce automatycznie kasuje wszystkie zamówienia na te samą pozycje zgłoszone w innych placówkach.
 • Przy zamawianiu i rezerwowaniu książek należy zwrócić uwagę na lokalizację danego księgozbioru (Biblioteka Główna i Filie)

Po zakończeniu pracy z katalogiem należy się wylogować

Z katalogu internetowego biblioteki może korzystać każdy.

Katalog komputerowy to katalog zbiorów czterech oddziałów Biblioteki Publicznej w Niepołomicach: Wypożyczalni dla Dorosłych, Galerii Książki dla Młodych, Czytelni, Mediateki oraz Filii bibliotecznych w: Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim. Katalog jest systematycznie uzupełniany o nowości.

Katalog komputerowy SOWA przeszukiwać można jako:

 • osoba anonimowa - opcja ta umożliwia jedynie przeglądanie zawartości katalogu bez możliwości zamawiania. W górnym menu należy wybrać zakładkę Wyszukaj oraz zaznaczyć w której placówce system będzie szukał (można zaznaczyć wszystkie)
 • czytelnik Biblioteki Publicznej w Niepołomicach – opcja loguj znajduje się w zakładce Konto. Umożliwia przeglądanie stanu konta, zamawianie, rezerwowanie i prolongowanie książek.

W celu zalogowania należy wpisać login oraz hasło. Login można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza. Hasło pierwszego logowania zostaje przeslane na podany adres e-mailowy.

CZYTELNIKU pamiętaj o zmianie hasła po pierwszym logowaniu.

Po zalogowaniu się na konto Czytelnik może otworzyć zakładkę:

 • informacje (uaktualnić swój nr telefonu i adres e-mail)
 • wypożyczenia (sprawdzić stan swojego konta: wykaz aktualnie wypożyczonych książek z określeniem terminu ich zwrotu)
 • zmiana hasła (dokonać zmiany hasła)
 • historia (przejrzeć wykaz wypożyczonych wcześniej książek)
 • zamówienia (może sprawdzić, jakie książki ma zamówione i  który jest w kolejce oczekujących; zrezygnować ze złożonego zamówienia)
 • rezerwacje (może sprawdzić, jakie książki czekają do odbioru lub skasować własną rezerwację).
 • prolonguj (może przedłużyć termin wypożyczonej pozycji przed upływem terminu zwrotu).
  WAŻNE - nie mozna samodzielnie prolongować:
 • książki już przetrzymanej
 • jeśli na egzemplarz jest kolejka (zamówienia w systemie) 
 • jeśli jest blokada konta czytelnika (np. nieważne konto) 
   

W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, prolongowania podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

Wyszukiwanie w katalogu on-line

Przeglądanie zawartości katalogów on-line nie wymaga logowania.

Logowanie jest niezbędne do korzystania z opisanych niżej usług.
 
Dostęp autoryzowany otwiera się po kliknięciu na tekście odsyłacza Zaloguj na stronie głównej katalogów lub na tekście Zamawiam wydanie lub Zarezerwuj egzemplarz w opisie książki w formacie: dostępność egzemplarzy.

Katalog on-line umożliwia wyszukiwanie książek poprzez wybranie opcji: tytuł, autor, hasło przedmiotowe i inne.

Nazwisko i imię autorów należy wpisywać w formie: nazwisko/przecinek/spacja/imię (np. Mickiewicz, Adam)

Aby wpisać poprawnie hasło przedmiotowe należy sformułować główny temat, np. Geologia dynamiczna

Wybranie przycisku Szukaj rozpoczyna proces wyszukiwania. Rezultat prezentowany jest w postaci wykazu zawierającego opisy bibliograficzne wraz z informacją o dostępności pozycji w poszczególnych placówkach.

Wielkość liter nie ma znaczenia.

Jeśli książka przeznaczona jest do wypożyczania lub do udostępniania na miejscu, uaktywnia się opcja Zarezerwuj egzemplarz. Po zarezerwowaniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Rezerewacje, tu tez można je usunąć.

 • Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych (Zarezerwuj egzemplarz) polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Rezerwowane książki należy odebrać w ciągu 7 dni, po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
 • W przypadku przetrzymania książek system blokuje operacje zamówienia, rezerwowania, prolongowania podając komunikat: Operacja nie może zostać zrealizowana!

W przypadku, gdy dana publikacja jest wypożyczona w Statusie pojawia się opcja Zamawiam wydanie.

 • Po zamówieniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Zamówienia, tu tez można usunąć zamówienie.
 • Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących.
 • Przy zwrocie dowolnego egzemplarza tej pozycji jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
 • System wysyła powiadomienia emailem o zrealizowanym zamówieniu (usługa bezpłatna); dot. czytelników, którzy podali adres e-mail).
 • Zamówioną książkę (przechodzi w zakładkę rezerwacje) należy odebrać w ciągu 7 dni.
 • Realizacja zamówienia w dowolnej placówce automatycznie kasuje wszystkie zamówienia na te samą pozycje zgłoszone w innych placówkach.
 • Przy zamawianiu i rezerwowaniu książek należy zwrócić uwagę na lokalizację danego księgozbioru (Biblioteka Główna i Filie)

Po zakończeniu pracy z katalogiem należy się wylogować

Z katalogu internetowego biblioteki może korzystać każdy.