•  
 •  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Niepołomicach oraz katalogu elektronicznego biblioteki

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Niepołomicach oraz katalogu elektronicznego biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Solarz.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 12 284 87 47

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata (przy ul. Bocheńskiej 26)

Przy budynku są dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Dla czytelników Biblioteki Publicznej w Niepołomicach dostępne są 3 wejścia:

 • od ul. Bocheńskiej (główne) – wejście po schodach na poziom parteru, do wejścia prowadzi również pochylnia dla niepełnosprawnych.
 • od ul. Bocheńskiej prowadzące do windy – wejście po schodach na poziom parteru, do wejścia prowadzi również pochylnia dla niepełnosprawnych.
 • od ul. Korczaka – wejście po schodach w dół na poziom -1.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Główne punkty obsługi:

Wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia oraz wypożyczalnia dla dzieci są dostępne bez barier architektonicznych.
Mediateka znajduje się na poziomie -1. Do Mediateki prowadzą schody z poręczą po jednej stronie schodów oraz winda z oznaczeniami w języku brajla. W mediatece osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie „czytak” do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.

Na parterze dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku nie został zamontowany:

-system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące

-system pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących

W budynku, poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Fila w Staniątkach

Przed budynkiem nie ma miejsce parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście od ul. Świętego Wojciecha. Wejście po schodach na poziom parteru, do wejścia prowadzi również pochylnia dla niepełnosprawnych. Wypożyczalnia usytuowana jest na parterze. Wąskie przejście drzwi blokuje swobodny dostęp do wypożyczalni osobą poruszającym się na wózku. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.  Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W bibliotece nie został zamontowany:

-system naprowadzający dźwiękowo/dotykowo osoby niewidome i słabo widzące

-system pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących

 

Fila w Podłężu (w budynku Ośrodka Zdrowia)

Przy budynkiem są dwa miejsce parkingowe wyznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Dla czytelników dostępne są dwa wejścia od ul. Kortowej. Wejście pierwsze po schodach na poziom parteru oraz wejście do windy bezpośrednio z poziomu chodnika. Wypożyczalnia usytuowana jest na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W bibliotece nie został zamontowany:

-system naprowadzający dźwiękowo/dotykowo osoby niewidome i słabo widzące

-system pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących

 

Fila w Woli Batorskiej

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście bez schodów od strony drogi wojewódzkiej nr 964. Biblioteka usytuowana jest na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W bibliotece nie został zamontowany:

-system naprowadzający dźwiękowo/dotykowo osoby niewidome i słabo widzące

-system pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących

 

Fila w Zabierzowie Bocheńskim

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście od strony drogi wojewódzkiej nr 964. Do biblioteki prowadzą strome schody znajdujące się w budynku. Wypożyczalnia usytuowana jest na pierwszym piętrze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteczne są niedostępne. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym

W bibliotece nie został zamontowany:

-system naprowadzający dźwiękowo/dotykowo osoby niewidome i słabo widzące

-system pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących
 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia (Biblioteka Publiczna w Niepołomicach ul. Bocheńska 26)

W budynku jest winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku są dwie toalety dla niepełnosprawnych. Jedna w bibliotece na parterze, druga na piętrze w korytarzu po lewej stronie od strony windy.

Na poziomie -1 w damskiej ubikacji znajduje się stanowisko do przewijania dzieci.
Na stronie internetowej biblioteki można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1.
Pracujemy nad kompleksowym systemem ułatwiającym poruszanie się po bibliotece.