• Aktualność
  •  
  •  

Spotkanie autorskie z Mateuszem Wyrwichem

Kapelani Solidarności 1980-1989

W niepołomickiej Książnicy  07.12.2017 r. z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej już po raz drugi zostało zorganizowane spotkanie z Mateuszem Wyrwichem – dziennikarzem, historykiem, autorem wielu książek m.in.: „Obozy Pogardy”, „Łagier Jaworzno”, „Powstanie’ 44”.

Spotkanie zostało poświęcone rozmowom i prezentacji cyklu książek autorstwa M. Wyrwicha  pt. „Kapelani Solidarności 1980-1989”. Autor w trzech tomach - jak na razie – ukazał sylwetki wielu duchownych kościoła katolickiego, zaangażowanych w ruch solidarnościowy, kształtujących etos służby i odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest Ojczyzna oraz udzielających wszelkiego wsparcia tym, którzy byli represjonowani przez polskie władze komunistyczne. W poszczególnych tomach serii autor przybliżył Czytelnikom sylwetki, a przede wszystkim postawy życiowe takich osób, jak: ks. Jerzego Popiełuszki, abp Sławoja Leszka Głódzia, ks. Henryka Jankowskiego i wielu innych. Podczas spotkania nasz gość zaznaczył, ze jednym z założeń tych publikacji było upamiętnienie kapelanów Solidarności, niewielkiej liczby, bo zaledwie kilkudziesięciu z prawie z dwóch tysięcy zaangażowanych w działalność związkową. Wyrwich podkreślił, że jego książki są próbą ocalenia od zapomnienia postaci, które przykładem XIX- wiecznych bohaterów narodowych, być może wzorując się na nich i korzystając z ich dziedzictwa patriotycznych postaw, odważyli się podjąć decyzję o przeciwstawieniu się komunistom rządzącym w Polsce. Dla każdego z tych kapłanów działających w okresie stanu wojennego, ta walka mogła się skończyć się śmiercią.  Tak stało się w przypadku ks. Jerzego Popiełuszki. Warto przypomnieć, że pan Wyrwich zbierając materiały źródłowe do poszczególnych tomów, dużo podróżował po Polsce. Do wielu bohaterów tych publikacji autor dotarł bezpośrednio. Zaprzyjaźnił się z nimi i wydobył z przeprowadzonych rozmów bardzo wiele informacji cennych dla historyków -profesjonalistów.

Nasz gość i zebrana publiczność dyskutowali również o trudnych wydarzeniach w historii Polski, o wielkiej wartości, jaką jest kultywowanie patriotyzmu oraz wielkiej potrzebie społecznej solidarnośc i zgody wśród naszego narodu.

Zapraszamy Państwa do lektury tych niezwykłych książek, które przypominają piękną kartę historii polskiego Kościoła, niosącego Ewangelię nadziei, wspierającego dążenia niepodległościowe oraz otaczającego opieką ludzi represjonowanych przez komunistów.