• Aktualność
  •  
  •  

Klub Poszukiwaczy Historii Niepołomic

Historia niepołomickiej biblioteki

Historia Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Biernata była tematem pierwszego po wakacjach spotkania Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic, które miało miejsce 19 września, tym razem nietypowo w czytelni naszej biblioteki.

Temat spotkania nie przypadkowo zbiegł się z jubileuszem 70 lecia niepołomickiej książnicy. Był swoistym wstępem do zbliżającej się uroczystości. Podstawą do wspomnień była prezentowana na spotkaniu „Historia biblioteki miejskiej w l. 1948 – 1978” napisana przez prof. Tadeusza Biernata, którego imię od 2003 roku nosi nasza biblioteka. Nie zabrakło również archiwalnych fotografii, artykułów oraz kronik bibliotecznych systematycznie prowadzonych od 15 już lat.

Z opowieści klubowiczów wyłaniały się wnętrza pierwszej siedziby naszej placówki – jeszcze ciasne, mało przyjazne, a zaraz potem dostojne, klimatyczne bo mieszczące się w zamku królewskim. I tu właśnie zagadka. Nie wiadomo bowiem, w którym dokładnie roku biblioteka została przeniesiona do komnat zamkowych. Prawdopodobnie był to rok 1959, ale na podstawie posiadanych przez nas materiałów nie udało się tego dokładnie ustalić. Być może ktoś zna dokładną datę. Wiemy natomiast, że pierwszą bibliotekę jeszcze przed wojną utworzyła nauczycielka Marta Hubicka, istniała ona do 1939 roku – była to biblioteka szkolna. Kolejna została założona przez Kółko Rolnicze na Jazach, a po wojnie biblioteka funkcjonowała również w Jednostce Wojskowej przy 2DPP. W 1938 roku Rada Powiatowa wezwała burmistrza Pikulskiego do utworzenia biblioteki gminnej ale otrzymała odpowiedź odmowną. Władysław Pikulski tłumaczył się ciężką sytuacją finansową miasta, a także tym, że są już biblioteki właśnie w szkole, na Jazach i w Koszarach.  

Dopiero w 1946 r. Rada Ministrów wydała „Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”, a w 1948 r. decyzją Biblioteki Powiatowej w Bochni powstaje w Niepołomicach Biblioteka Miejska.  Była to pierwsza w mieście placówka kulturalna. Jak wspominają uczestnicy w latach 50 i 60 były ściśle określone pozycje książkowe, które można było zakupić do biblioteki oraz to, że szczególnie świętowano Dni Oświaty Książki i Prasy organizując pochody postaci bajkowych. Biblioteka była również miejscem spotkań z wybitnymi pisarzami, poetami znanymi profesorami. A także przy bibliotece działało Ognisko Muzyczne.

Także i dziś nasza biblioteka pełni rolę centrum kulturalnego dla społeczności Niepołomic i nie tylko. Tutaj ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności, poszerzają wiedzę i wspólnie działają. Jest to miejsce otwarte na ludzi, sprzyjające czytelnictwu, tworzone z pasją przez ludzi dla ludzi.