• Aktualność
  •  
  •  

Mali archeolodzy w akcji

Warsztaty "Archeologiczne ślady przeszłości"

8 września rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia w ramach projektu „Wolność – kocham i rozumiem”. Będzie to cykl sześciu spotkań przybliżających historię i tradycję naszego kraju, a wszystko to z okazji stulecia odzyskania niepodległości.
Pierwsze zajęcia pt „Archeologiczne ślady przeszłości” poprowadziła Ewa Włodarczak – pedagog, historyk i archeolog. Dowiedzieliśmy się na zajęciach jak wygląda i na czym polega praca archeologa, jakimi narzędziami się posługuje oraz jak wygląda metodologia badań. Prezentacja również przybliżyła zarys pradziejów ziem polskich. 

Po krótkim wprowadzaniu merytorycznym zabraliśmy się do praktycznych działań. Najpierw dzieci dokonały odkryć archeologicznych w specjalnie przygotowanej do tego celu stanowisku. Udało się odnaleźć krzemienne sierpy, ceramikę, kamienne młotki czy przęślik. Praca badacza nie kończy się jednak na odkryciu. Całość znalezisk trzeba opisać. Nasi mali archeologowie przy pomocy niwelatora nanosili na specjalnie przygotowaną siatkę.

Mamy nadzieję, że te dwugodzinne zajęcia chociaż trochę przybliżyły pracę archeologa oraz najdawniejszą historię naszych ziem.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa"