• Aktualność
  •  
  •  

Czas, przemijanie, pamięć

Klub Czytelnika

„Czas, przemijanie, pamięć – odwieczne tematy literatury” – pod takim hasłem  15 listopada 2002 r. odbyło się kolejne spotkanie KLUBU CZYTELNIKA.

Niedawno obchodzone Święto Zmarłych stało się dla naszych Klubowiczek okazją do dyskusji na temat literatury, w której zobrazowane jest zjawisko upływu czasu oraz przemijalności. Twórcy bardzo często wykorzystują motyw upływu czasu w swoich dziełach. Znajdziemy go w sagach rodzinnych,  epopejach, poematach oraz w dramatach i poezji. Nie zabraknie również tego tematu w publikacjach wspomnieniowych, biografiach, czy w literaturze dotyczącej psychologii człowieka.

Czytelniczki analizując wybrane utwory, starały się odpowiedzieć na wiele pytań: Jak twórcy przedstawiają upływ czasu? Jakie znaczenie ma kategoria przemijalności? Czy upływ czasu kojarzy się odbiorcom literatury tylko ze śmiercią, starością , stratą? W kulturze ludzkiej problem przemijania jest jednym z najważniejszych. Można powiedzieć, że wraz z problemami sensu życia, śmierci , istoty i natury  człowieka, tworzy on pewien zbiór zagadnień, który w rozważaniach ludzkich zajmuje centralne miejsce. Ludzkość , artyści przez wieki rozwinęli  refleksje nad kategorią upływu czasu na wielu płaszczyznach:  filozoficznej, religijnej, artystycznej, psychologicznej.

Panie zauważyły, że większość pisarzy, poetów utwierdza nas  w poglądach stoickich : przemijanie jest nieuchronne, trzeba je zaakceptować i  poddać mu się. Klubowiczki dostrzegły, że przemijalność  przedstawiona może być w ujęciu pozytywnym. Może być źródłem  mądrości , doświadczenia życiowego, symbolem podróży, przemiany wewnętrznej bohaterów literackich.  Dla nas, Czytelników może być zachętą do większej uważności w życiu, do pielęgnowania w sobie umiejętności cieszenia się codziennością, do skupienia się nad teraźniejszością. Dajmy się ponieść życiu.
Nie patrzmy ciągle na wskazówki zegara.  Zawołajmy słowami z „ Fausta” Johanna Wolfganga Goethego : „ Chwilo trwaj! Jesteś piękna!” 

 

Nasza lista książek: m. in . :
1. Olga Tokarczuk            Księgi Jakubowe
2. Wiesław Myśliwski       Kamień na kamieniu
3. Maria Dąbrowska         Noce i dnie
4. Stanisław Lem              Powrót z gwiazd
5. Frank Lipman               Wiek to nie wyrok
6. Jakub Małecki              Dygot
7. Justyna Dąbrowska      Nie ma się czego bać. Rozmowy z Mistrzami
8. Patrick Buchanan         Śmierć Zachodu
9. Jean Mathieux              Wielkie Cywilizacje. Rozkwit i upadek imperiów
 

Tekst: Marta Piotrowska