• Aktualność
  •  
  •  

Podróże - z łabędziami

Po dziecięcej literaturze

Z dumnie podniesioną szyją, rozpostartymi niczym żagle skrzydłami poruszają się bezszelestnie po tafli jeziora lub z gracją kroczą po wodzie by następnie wzbić się w powietrze. Z szaro-burego pisklęcia przeobrażają się w niezwykłej urody ptaki, w które często zaklęci bywali ludzie. To właśnie łabędzie stały się bohaterami naszego spotkania.

„Dzikie łabędzie” czy  „Brzydkie kaczątko” Hansa Christiana Andersena to najbardziej znane baśnie, w których występują łabędzie, ale jak się okazuje, spotkamy je w legendach, baśniach czy pieśniach ludowych wielu innych kultur. Zwykle symbolizują piękno, miłość, poświęcenie, dobroć. Jednak okazuje się, że w czasach średniowiecznych miały zgoła inne znaczenie. Łabędzie stały się inspiracją dla wielu twórców, poetów czy kompozytorów. Zastanawialiśmy się wspólnie nad ich różnorodną symboliką oraz zwrotami czy frazami z nimi związanymi. Dzieci dowiedziały się np. co oznacza określenie ”łabędzi śpiew” czy „czarny łabędź”, a także co wspólnego z łabędziami ma angielska królowa. I tak piórko po piórku przyklejanym do kartonowych łabędzi, toczyły się nasze ciekawe rozmowy. A inspiracją do nich była snuta opowieść o dzikich łabędziach oraz książka Joli Richter – Magnuszewskiej  pt. „Dzicy przewodnicy. Zwierzęta w mitach, baśniach i legendach”.

Z dumnie podniesioną szyją, rozpostartymi niczym żagle skrzydłami poruszają się bezszelestnie po tafli jeziora lub z gracją kroczą po wodzie by następnie wzbić się w powietrze. Z szaro-burego pisklęcia przeobrażają się w niezwykłej urody ptaki, w które często zaklęci bywali ludzie. To właśnie łabędzie stały się bohaterami naszego spotkania.

„Dzikie łabędzie” czy  „Brzydkie kaczątko” Hansa Christiana Andersena to najbardziej znane baśnie, w których występują łabędzie, ale jak się okazuje, spotkamy je w legendach, baśniach czy pieśniach ludowych wielu innych kultur. Zwykle symbolizują piękno, miłość, poświęcenie, dobroć. Jednak okazuje się, że w czasach średniowiecznych miały zgoła inne znaczenie. Łabędzie stały się inspiracją dla wielu twórców, poetów czy kompozytorów. Zastanawialiśmy się wspólnie nad ich różnorodną symboliką oraz zwrotami czy frazami z nimi związanymi. Dzieci dowiedziały się np. co oznacza określenie ”łabędzi śpiew” czy „czarny łabędź”, a także co wspólnego z łabędziami ma angielska królowa. I tak piórko po piórku przyklejanym do kartonowych łabędzi, toczyły się nasze ciekawe rozmowy. A inspiracją do nich była snuta opowieść o dzikich łabędziach oraz książka Joli Richter – Magnuszewskiej  pt. „Dzicy przewodnicy. Zwierzęta w mitach, baśniach i legendach”.