• Aktualność
  •  
  •  

Klub Poszukiwaczy Historii Niepołomic

Stanisław Kasina - kronikarz swoich czasów

17 stycznia na spotkaniu Klubu Poszukiwaczy Historii  Niepołomic wspominaliśmy Pana Stanisława Kasinę, zasłużonego działacza Ruchu Spółdzielczego „Samopomoc Chłopska”. Jest on autorem wielu pozycji dotyczących tej organizacji w naszym rejonie, w tym m.in. „Działalność Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Niepołomicach 1975-1987”, inicjatorem rozpowszechnienia „Kroniki Niepołomic” Kazimierza Bisztygi z 1877 r. oraz autorem drugiej część tejże Kroniki dotyczącej lat 1939-1989. Znajduje się w niej mapa sieci handlowo-usługowej w Niepołomicach z 1939 r. oraz z 1989 r., wykonana przez Helenę Osikowicz we współpracy z Franciszkiem Setnerem. Kopię „Kroniki” Stanisław Kasina przekazał do Biblioteki Jagiellońskiej, podobnie jak inne swoje publikacje. Obecny na spotkaniu Tadeusz Jasonek stwierdził, że w ten sposób zabezpieczył je, po wsze czasy.

Stanisław Kasina jest również autorem monografii pt. „Harcerstwo męskie Niepołomic 1931-1939” - cennej pozycji dotyczącej początków ruchu harcerskiego w naszym mieście.
Poza tymi poważnymi publikacjami wykazywał się również talentem poetyckim. Pisał wierszowane teksty życzeń na różne okazje, które zostały zebrane i wydane w formie broszury. Miał zwyczaj pisać na wszystkim co miał pod ręką (nawet na serwetkach), jak sam mówił „żeby myśl nie uciekła”. Jego teksty przepisywała na maszynie pani Renata Jach. 

Stanisław Kasina.jpgStanisław Kasina urodził się 27 stycznia 1921 r. w Woli Batorskiej, w leśniczówce w Przyborowie. Trzy klasy szkoły podstawowej ukończył w Niepołomicach, a kolejne w Woli Batorskiej. Następnie uczęszczał do Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie i Liceum Administracyjno-Handlowe w Krakowie. W czasie okupacji pracował w leśnictwie, był więziony, a po wojnie studiował na Akademii Handlowej w Krakowie.

15 sierpnia 1946 r. rozpoczął pracę w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Niepołomicach, a od 22 grudnia 1947 r. był wiceprezesem Zarządu ds. zaopatrzenia. 1 maja 1950 r. przeszedł do Okręgowego Oddziału CRS „Samopomoc Chłopska” w Krakowie (późniejszy Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”) gdzie przez 5 lat pełnił funkcję starszego Inspektora Żywienia Zbiorowego, a następnie przez 20 lat był kierownikiem Działu Gastronomii. W latach 1975 – 1980 był prezesem Zarządu Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niepołomicach. 

Po przejściu na emeryturę został powołany w 1984 r. przez Zarząd i Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krakowie do Komisji Historycznej WZGS, której został wiceprzewodniczącym. Dwa lata później, w 1986 r. z jego inicjatywy Zarząd i Rada Nadzorcza Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niepołomicach powołała Komisję Historyczną, działająca przy Spółdzielni, której pan Stanisław został przewodniczącym. 

Stanisław Kasina zmarł 8 czerwca 2002 r. w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu w Niepołomicach.

W spotkaniu KPHN uczestniczyła rodzina  Pana Stanisława, jego syn Janusz z żoną, a także pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niepołomicach. 

W życiu prywatnym był, jak mówił jego syn - Janusz Kasina, dbającym o rodzinę, uczuciowym ale i wymagającym ojcem. Wraz ze swoją żoną - Elżbietą, która przez ostatnie swoje lata była lekarzem w nieodległym od Niepołomic Brzeziu, wychował i wykształcił na lekarzy dwóch synów - mieszkającego w Kanadzie profesora medycyny - Rafała i pracującego w Szwecji Janusza. Obecny na zebraniu Janusz Kasina był przez kilka kadencji prezesem Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, a następnie inicjatorem, współzałożycielem i obecnym przewodniczącym RadyFundacji Polonii Medycznej. Za swoją pracę na rzecz Polonii medycznej został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a przez Polskie Towarzystwo Lekarskie najwyższym odznaczeniem PTL - medalem "Gloria Medicinae".

Natomiast ze wspomnień Marka Ciastonia - obecnego prezesa GS „Samopomoc Chłopska” wyłania się obraz Stanisława Kasiny jako wielkiego orędownika spółdzielczości. Był człowiekiem konkretnym, przedsiębiorczym, wymagającym ale sprawiedliwym. Dobrze traktował pracowników. Będąc na emeryturze nadal zaangażował się w prace Komisji Historycznej. W roku 1991 należeli do niej m.in. Maria Rerutkiewicz, Helena Osikowicz, Jadwiga Dziadoń, Józefa Cichońska, Jan Trzepla, Maria Makuła. Dzięki ich pracy powstało kilka publikacji dotyczących spółdzielczości w Niepołomicach i okolicznych miejscowościach. 

Spotkanie KPHN było wyjątkowym wieczorem wspomnień. Poznaliśmy Stanisława Kasinę jako ojca, wujka, długoletniego pracownika Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz jako kronikarza, dzięki któremu kolejny fragment historii Niepołomic został zapisany i zachowany dla następnych pokoleń.

Janusz Kasina w czasie spotkania przekazał Bibliotece, harcerzom ze Szczepu Puszcza oraz prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” kopie publikacji swojego ojca. 

Obecny na spotkaniu Wojciech Wróblewski, dzięki któremu mieliśmy możliwość gościć Pana Janusza i przypomnieć postać  jego ojca powiedział, że „Pan Kasina jest przykładem tego, że człowiek tak długo żyje, jak długo się go wspomina lub korzysta z wytworów jego pracy”.

Ewa Korabik
Agnieszka Grab