• Aktualność Relacje
  •  
  •  

Handel w dawnych Niepołomicach

Klub Poszukiwaczy Historii Niepołomic

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic był handel w dawnych Niepołomicach. Najstarsze dokumenty dotyczące tego tematu pochodzą z 1872 r.

Najpopularniejszą formą handlu w tych czasach były jak się okazuje jarmarki i targi. W Niepołomicach według prawa urządzano jarmarki 9 razy w roku (w związku z konkretnym świętem lub po nim, związane były  z obchodami o charakterze religijnym), następnie za czasów zaboru austriackiego zwiększono ich liczbę do 12 czyli raz na miesiąc. Targi natomiast miały charakter stałych, tygodniowych kramów kupieckich, rozkładanych na placach. Protokół z dnia 19.10.1872 r. traktuje o zaprowadzeniu w Niepołomicach targów we wtorki, funduszu na prowadzenie i utrzymanie targu oraz o policji targowej wyposażonej w czapki i pasy. W „Kronice Niepołomic” Kazimierza Bisztygi zachował się wykaz z 1877 r., w którym wymienione zostały wszystkie sklepy, składy i punkty usługowe działające w Niepołomicach. W tym wykazie kronikarz zaznaczył również, kto tę działalność prowadził i wyliczył ilu było kupców pochodzenia żydowskiego i polskiego. 
W drugiej części „Kroniki Niepołomic” napisanej przez  Stanisława Kasinę - prezesa Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niepołomicach w latach 1976-1980, oraz działacza ruchu spółdzielczego w pionie „Samopomoc Chłopska” od 1946 r., znajdują się mapy sieci handlowej w Niepołomicach z roku 1939 i 1989. 
Stanisław Kasina pisał: „Zestawienie sieci handlowo-usługowej na dzień 31.08.1939 r. w porównaniu ze stanem przedstawionym w opracowaniu naczelnika Kazimierza Bisztygi – daje obraz w jakim stopniu – tempie rozwijały się Niepołomice na tym odcinku. Dlaczego stan na dzień 31.08.1939 r. – otóż jest to ostatni dzień wolności – i stan ten obrazuje stopień rozwoju Niepołomic, szczególnie II Rzeczypospolitej – w okresie pełnej wolności. Późniejsze okresy ulegają różnym zmianom na skutek zarządzeń okupanta na tym odcinku – a następnie systemu gospodarczego w PRL – dlatego też zestawienie na dzień 31.08.1989 (a więc 50 lat później) – będzie datą wyjściową – dającą znów początek obserwacji – jak „życie” handlowo-usługowe toczyło się w nowej rzeczywistości.”
Dzięki Kronice Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” udostępnionej przez obecnego Prezesa tejże Spółdzielni Pana Marka Ciastonia, oraz bogatej kolekcji zdjęć Pana Janusza Jagły mieliśmy okazję zobaczyć sklepy i punkty usługowe Niepołomic od lat 50-tych do 90-tych.
Zgromadzeni wspominali też nieistniejące już placówki handlowe w Rynku: m. in. sklep spożywczy „u Trzosa”, rozlewnię alkoholu pana Forysia, drogerię państwa Flaczkiewiczów, bilard i szynk u Wojtala, „Bar pod Żubrem”, „Bar Legionistów” w domu pana Machnickiego oraz zakład fryzjerski pana Jabłońskiego.

"Handel w dawnych Niepołomicach" - Prezentacja

Na kolejne spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic 13 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy nietypowo do Muzeum Niepołomickiego gdzie znajduje się  niedawno otwarta wystawa - „Niepołomice – tożsamość gminy. 150 lat samorządu lokalnego”. Tematem  naszego spotkania będzie samorząd Niepołomic, jego początki i historia. 

Agnieszka Grab
Ewa Korabik